StartpaginaThema's in leiderschapKetensamenwerking

Een gemiddeld probleemgezin in Nederland kan zo maar geconfronteerd worden met 15 verschillende hulpverenende instanties die niet of onvoldoende met elkaar samenwerken. Dat dit niet werkt, wordt binnen de sociale sector steeds meer erkend. Vergaande vormen van ketensamenwerking rondom specifieke thema's zijn op dit moment dan ook zeer actueel. In een aantal gevallen wordt er gekozen voor multidisciplinaire teams bestaande uit medewerkers vanuit verschillende organisaties.
De tot nu toe bereikte resultaten zijn zeker positief te noemen maar komen niet zonder slag of stoot tot stand. Zo blijkt het in de praktijk nog niet zo gemakkelijk om medewerkers vanuit verschillende organisaties en dus vanuit verschillende culturen en met verschillende normen en waarden met elkaar te laten samenwerken. Zeker niet als deze medewerkers deels binnen de nieuwe setting werken en deels binnen de organisatie waarbij zij in dienst zijn. Het leiden van zo’n team is dan ook echt anders dan van een afdeling binnen een ‘normale’ organisatie. De hiërarchische gezagsrelatie is er immers niet tussen de leider van zo’n team en de medewerker die bij een andere organisatie op de loonlijst staat.

Leiderschap zal dus veel meer gebaseerd moeten zijn op het vinden van een gemeenschappelijke motivatie en daarop gebaseerde doelstellingen. De leider is hier vooral een inspirator met visie die primus inter pares kan zijn in het gezamenlijk ontdekken van de te bewandelen weg.

-Printerversie