StartpaginaThema's in leiderschapOptimalisatie teams

Goede samenwerking binnen teams, gebaseerd op een gevoel van veiligheid en vertrouwen, is een onmisbaar element om te komen tot goede kwaliteit van dienstverlening en het effectief en efficiënt laten lopen van processen.
Dat wordt vooral duidelijk als binnen een team de samenwerking een tijd lang niet goed verloopt.
Bijvoorbeeld: medewerkers trekken zich terug op hun eigen eiland, onderlinge communicatie wordt beperkt tot het strikt noodzakelijke en er ontstaat een sfeer van achterdocht en wantrouwen. Het kan niet anders dan dat dit gedrag een negatief effect heeft op de kwaliteit van dienstverlening.

In zo’n geval is het belangrijk dat er gewerkt wordt aan een herstel van veiligheid en vertrouwen bij de medewerkers. Alleen door leiderschap dat het gemis aan deze voorwaarden kan compenseren kan een proces van heling plaatsvinden. Dat betekent dat de leider allereerst moet zorgen voor herstel van het gevoel van veiligheid door tijd te maken voor medewerkers, een luisterend oor te bieden, knelpunten serieus te nemen en door ervoor te zorgen dat langslepende problemen worden opgelost. Verder is het goed om te realiseren dat het tijd kost voordat het onderlinge vertrouwen hersteld is. Het herstellen van vertrouwen begint ermee dat de leider vertrouwen heeft in zijn medewerkers. Als dit vertrouwen echt en gemeend is, zal hij na verloop van tijd ook vertrouwen terug krijgen en zullen medewerkers ook elkaar weer gaan vertrouwen.

Afhankelijk van de vraag hoe diep het gevoel van onveiligheid en onderling wantrouwen is, dient de organisatie zich de vraag te stellen of de huidige leider in staat mag worden geacht om het tij te keren of dat interim leiderschap hier meer op zijn plaats is.

-Printerversie