StartpaginaCasuÔstiekEcht werken vanuit de cliŽnt

Een woonvoorziening voor 13 cliënten met een verstandelijke beperking, in een aantal gevallen in combinatie met psychiatrische beperkingen, richt zich op het thema ‘meer regie leggen bij de cliënt’. Opvallend was dat bij de start de medewerkers er stellig van overtuigd waren dat er al heel cliëntgericht werd gewerkt en dat er geen ontwikkelruimte meer bij de cliënten aanwezig was. Nu we veel verder zijn in het proces is dit beeld fors bijgesteld en hebben de 8 medewerkers intussen de visie dat cliënten in hun eigen kracht zetten nooit ophoudt. Natuurlijk zijn er beperkingen en die zullen er altijd blijven. Maar juist dan is het de kunst om, rekening houdend met die beperkingen, er zo veel mogelijk uit te halen.

De omslag is gekomen door gezamenlijk het proces kritisch te bevragen. De insteek hierbij was de vraag of we cliënten begeleiden vanuit individuele begeleiding of vanuit groepsbegeleiding. Al snel bleek dat er in de praktijk meestal sprake is van groepsbegeleiding waardoor de individuele wensen vaak toch niet goed tot uitdrukking komen. Het daarop volgende transformatieproces was een uitdaging voor de medewerkers: anders werken begint met anders kijken en anders denken en het loslaten van oude patronen. Door veel tijd te besteden aan het bespreken van casuïstiek en medewerkers elkaar te laten bevragen, werd er langzaam aan steeds meer mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een enquête gehouden onder cliënten rondom het thema maaltijden met vragen als: Waar wil je eten? Met wie wil je eten? Hoe laat wil je eten? Dit lijkt onbeduidend maar voor cliënten betekent het veel. En bijzonder was dat de meningen van de cliënten niet strookte met de verwachtingen van de medewerkers. Denken dat je wel weet wat de cliënt wil, gaat dus niet op. De veranderingen zijn doorgevoerd conform de wensen van de cliënten en de tevredenheid is beduidend toegenomen.

Mooi om te merken is dat, door het meer tegemoet komen aan de wensen van de cliënten, de medewerkertevredenheid is toegenomen. Mede door het feit dat de onderlinge communicatie, in dit proces van versterken van cliëntgerichtheid, van groter belang is geworden.

-Printerversie