StartpaginaCasu´stiekEen effectiever middenkader

Een veranderende markt vraagt om een andere wijze van werken. En dan in eerste instantie bij managers. Zo ook binnen een thuiszorgorganisatie. Toenemende concurrentie en een andere wijze van werken door de komst van de WMO, zorgde ervoor dat er andere eisen werden gesteld aan de aansturing van de diverse teams in het primaire proces.

Bij deze organisatie bleek de uitdaging vooral te liggen in managers anders te laten kijken naar hun eigen rol. Veel managers hadden zelf een achtergrond in de primaire zorg en vonden het lastig om medewerkers in hun kracht te zetten. De complexe situaties op de werkvloer vereistten echter dat de medewerkers zelfstandig en zelfbewust durfden te handelen. Daarnaast kwamen er meer taken en verantwoordelijkheden op het eigen bordje van de managers te liggen. Het begon dus op alle fronten steeds meer te knellen. Alleen door te leren meer afstand te nemen, werd het mogelijk om meer ruimte te krijgen.

In een trainingstraject is veel aandacht besteed aan met name dit proces: Wat zijn je verantwoordelijkheden als leider? Hoe spreek je anderen aan op hun verantwoordelijkheden? Wat betekent delegeren? En vooral: wat betekent op een andere manier gaan werken voor jezelf?

Een belangrijk deel van de leidinggevenden is er door dit traject in geslaagd om op een andere manier naar hun eigen rol en verantwoordelijkheden te kijken en zo effectiever te worden in hun werkwijze.

-Printerversie