StartpaginaCasu´stiekBetere interne klantgerichtheid

Stafafdelingen moeten ondersteunend werken aan het primaire proces. Voor een afdeling Opleidingen van een zorginstelling betekende dit dat er veel meer vraaggericht i.p.v. aanbodgericht gewerkt moest gaan worden.

We zijn het proces hiertoe gestart met het organiseren van klankbordsessies met de interne klant: zowel teamleiders als medewerkers, om te kijken naar de problematiek op de werkvloer en welke ondersteuning we vanuit de afdeling Opleidingen hierbij konden bieden. Dit werd bijzonder gewaardeerd en droeg tevens bij aan een groter begrip over en weer. Ook bleek al snel dat er vooral veel verbeterd kon worden in de interne processen. Zo was er vanuit de werkvloer duidelijk behoefte aan een vast aanspreekpunt binnen de afdeling Opleidingen voor alle vragen rondom de ontwikkeling van medewerkers en de begeleiding van leerlingen en stagiaires en kon tevens het administratieve proces worden verbeterd.

Ook hier was het interessant om te zien dat op een positieve manier in gesprek zijn met de klant, medewerkers motiveert om goede dienstverlening te leveren en dat hierdoor de arbeidsvreugde toenam. Tevens bleek het goed voor de creativiteit: medewerkers werden geprikkeld om anders naar zaken te kijken en te komen met innovatieve oplossingen voor knelpunten in plaats van zich aangevallen te voelen.

-Printerversie