StartpaginaBoeken ter inspiratie

Peter Senge – De vijfde discipline

De vijfde discipline is hét boek over de systeembenadering binnen organisaties. Centraal staat de uitdaging om met zo min mogelijk inspanningen zoveel mogelijk te kunnen bereiken. De hefboomconstructie. Prikkelende praktijkverhalen bieden veel inspiratie om er zelf mee aan de slag te gaan. Peter Senge (MIT) is intussen een autoriteit op dit gebied. Zie ook de boeken van hem die daarna zijn verschenen en ook voor het merendeel in het Nederlands zijn vertaald. Deze boeken bieden nog meer praktische handvaten.  
Otto Scharmer – Theorie U

Schamer, collega van Peter Senge, heeft de 'U' theorie ontwikkeld. Organisaties kunnen alleen transformeren als ze door de 'U' gaan. Met andere woorden: partijen die met elkaar willen samenwerken, intern of extern, moeten op zoek naar wat hen verbindt. Alleen een gedeelde visie, normen en waarden kunnen de basis vormen voor een effectievere en efficiëntere wijze van werken. Dit proces van gezamenlijk ontdekken is een hele uitdaging.  
Stephen R. Covey – De 7 eigenschappen van effectief leiderschap

Misschien wel het meest beroemde boek over leiderschap. Nuttig voor iedereen die leiding geeft of op andere wijze vorm wil geven aan zijn omgeving. Want eigenlijk gaat dit boek vooral over persoonlijk leiderschap. Zijn wat conservatieve, typisch Amerikaanse kijk sluit niet altijd aan bij onze beleving maat dat neemt niet weg dat wat hij zegt absoluut hout snijdt. Leuke anekdotes maken dat het boek daarnaast ook nog zeer goed leesbaar is. 
Robert E. Quinn – Diepgaande verandering

Dit boek gaat uit van de gedachte dat iedere medewerker binnen een organisatie zelf veranderingen kan bewerkstelligen. Wij allen kunnen veel meer dan we zelf denken. De enige belemmering om het niet te doen, is onze eigen overtuiging. Centraal in zijn verhaal staat de universele mythe van de reis van de held, denk bijvoorbeeld aan Odysseus. Een boek om vaker te lezen en vooral te gebruiken om anderen te ondersteunen.  
Wim van Dinten – Met gevoel voor realiteit

De stelling van Van Dinten is dat we de afgelopen decennia door processen als schaalvergroting, efficiencyslagen en re-engineering veel van waarde binnen de samenleving zijn kwijtgeraakt. Hij geeft het voorbeeld van de brugwachter die niet meer nodig is door automatisering. De brugwachter had echter ook een duidelijke sociale functie die hiermee eveneens is verdwenen. Mooi, maar bij tijd en wijle ook een behoorlijk pittig boek.  
Jaap Peters – Bij welke reorganisatie werk jij?

De titel spreekt boekdelen. Gereorganiseerd wordt er volop maar of dit nu ook altijd een verbetering is, waagt Peters te betwijfelen. Mooi, prikkelend en vaak hilarisch boek vol actuele voorbeelden. Ook zijn boek ‘de intensieve menshouderij – hoe kwaliteit oplost in rationaliteit’ is zeker de moeite waard. In beide boeken pleit hij voor organiseren op de menselijke maat en het (weer) in hun kracht zetten van professionals.  
Joost Vos – Beweging voor ketensamenwerking

Dit proefschrift van Vos gaat over de Münchhausenbeweging in Rotterdam. De kern van deze beweging is het 'belang van de mens met een vraag zien'. Oftewel het organiserenvan ketensamenwerking rondom burgers met grote problemen. Een must voor iedereen die met dit thema bezig is. Vooral de citaten van betrokkenen bij dit proces zijn de moeite waard. Vos geeft ruim baan aan het worstelproces dat samenwerken binnen de keten nu eenmaal is.  Printerversie