StartpaginaWie wij zijnBen Taffijn

Voor Ben is er niets mooiers dan wanneer hij anderen in hun kracht kan zetten. Leiding gevend aan veranderingsprocessen op de werkvloer, of als trainer en coach in de begeleiding van collega leidinggevenden. Dit doet hij vanuit een grote betrokkenheid bij mensen en met een positieve instelling. Zo weet hij anderen mee te krijgen in het noodzakelijke proces. Met passie en aandacht, maar zonder de confrontatie uit de weg te gaan.

Leiderschap betekent voor hem dat je je kwetsbaar kunt opstellen, dat je vertrouwen geeft aan de ander en je dienstbaar kunt zijn aan de dingen die moeten gebeuren. Door hierin zelf het voorbeeld te geven wordt de ander uitgedaagd te volgen en eveneens te handelen.

Zijn werkveld is de sociale sector: zorg en welzijnsinstellingen en aanverwante disciplines. Omdat de menselijke benadering daar niet alleen grote voordelen oplevert voor medewerkers en leidinggevenden zelf, maar ook bijdraagt aan betere zorg en betere dienstverlening voor ons allemaal, als burgers.
Kernwoorden hierbij zijn: aandacht, betrokkenheid, bruggen bouwen, inspireren, enthousiasmeren en motiveren.

Ben is arbeids- en organisatiepsycholoog en heeft een lange ervaring als interim leidinggevende, trainer, coach, assessor en adviseur in de sociale sector. Naast zijn werk als interimmanager, zowel in het primaire proces als in HR / Opleidingen, werkt hij als trainer en coach aan het thema leiderschap. Primair vanuit de eigen kracht van de leider, ondersteund door beproefde theorieën en modellen. In de trainings-, en coachingstrajecten uit zich dit in een gezamenlijke zoektocht naar datgene wat de mens in kwestie tot leider maakt. Met oog voor de persoonlijk passie en inspiratie.

In zijn interimopdrachten legt Ben het accent op het teamproces. Hij leert medewerkers op elkaar te vertrouwen en van elkaar te leren. Samen sterk, waardoor de medewerkers in staat zijn beter om te gaan met de dagelijkse complexiteit in deze sector.

-Printerversie