StartpaginaOns concept

Goed leiderschap is de sleutel tot succesvolle organisaties. Wij leveren graag een bijdrage in het realiseren hiervan binnen organisaties in de sociale sector.

De manier waarop we dat doen is altijd afhankelijk van wat er precies speelt. Vaak kan volstaan worden met advies voor verbetering of coaching van een leider, die net even wat extra ondersteuning nodig heeft.

Soms is een vorm van training en/of intervisie meer op zijn plaats. Bijvoorbeeld als door een proces van kanteling een grotere groep managers en/of medewerkers anders moet gaan werken. We kiezen daarbij overigens altijd voor een persoonsgerichte benadering met de nadruk op ontwikkeling.
Om dit te bewerkstellingen maken we, naast theorie en modellen, ook gebruik van beeldende technieken (tekenen, schilderen, boetseren en collage), drama, tekst-, film-, en muziekfragmenten.
Het aanleren van vaardigheden is bij ons van groot belang, maar heeft pas nut als er ook sprake is van een proces van persoonlijke transformatie.

Daar waar het nodig is, kunnen we ook op interim-basis zelf invulling geven aan het benodigde leiderschap en op die manier een nieuwe basis leggen voor een effectieve wijze van werken. Medewerkers in hun kracht zetten en weer verantwoordelijk maken voor hun eigen proces staat daarbij centraal.

-Printerversie