Tekstversie

Startpagina

De sociale sector is volop in beweging. Zowel binnen Zorg en Welzijn als bij de overige aanbieders van maatschappelijke dienstverlening vinden de komende jaren grote wijzigingen plaats die diep ingrijpen in de organisatie. Om een paar belangrijke te noemen:
- De WMO zal verder worden uitgebreid met diensten die nu nog onder de AWBZ vallen. Dit vraagt van zowel gemeentes als aanbieders een andere wijze van werken;
- Budgetten zullen in algemene zin eerder krapper dan ruimer worden;
- Het zal de komende jaren steeds moeilijker worden om aan goede professionals te komen. Vooral de langdurige zorg gaat hier last van krijgen;
De druk om als aanbieders onderling beter samen te werken zal verder toenemen. Zowel vanuit de (gemeentelijke) overheid als vanuit de burger.

De druk op organisaties, om binnen dit krachtenveld overeind te blijven, goede dienstverlening te blijven leveren en een goede werkgever te blijven, neemt dus alleen maar verder toe. Hierbij is goed leiderschap een absolute voorwaarde.

Download nú twee nieuwe artikelen:

-
Effectief leidinggeven aan een multidisciplinair team [364 KB]
-
Succesvolle multidisciplinaire teams in de praktijk [302 KB]

Goed leiderschap:

Goed leiderschap voldoet aan een aantal voorwaarden:
- Een leider faciliteert en stelt zich dienstbaar op aan zijn medewerkers en dus aan het proces. Hij baseert zich hierbij op het basisvertrouwen dat de professional weet hoe te handelen. Een leider draagt geen oplossingen aan maar helpt de medewerker om zelf tot oplossingen te komen. Het maken van fouten hoort hierbij. Fouten maken mag mits er maar van geleerd wordt.
- Een leider zorgt voor een veilige haven waar een gevoel van vertrouwen heerst. Tussen de leider en zijn team en tussen de collega’s onderling binnen het team. Knelpunten worden besproken en opgelost.
- Een leider anticipeert op komende ontwikkelingen, communiceert op een open manier over komende veranderingen en fungeert als intermediair tussen medewerkers en andere stakeholders.
- Een leider stelt zich kwetsbaar op. Ook hij maakt fouten, ook hij heeft niet alle antwoorden. Transparantie is hier op zijn plaats. Realistisch maar altijd met een positieve insteek.

-Printerversie